1 Ton Kömür Fiyatı 2023 İTHAL SOMA TKİ GÜNCEL!

Kömür fiyatları bölgeden bölgeye ve şehirden şehire değişmektedir. 1 ton kömür ne kadar sorusuna Türkiye geneli için ortalama bir fiyat vermek mümkün olabilir. Kaç ton kömür? Sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

1 Ton Kömür Fiyatı 2022 Yılında Ne Kadar?

1 ton kömürün fiyatı 7.000 TL ile 7.800 TL arasında değişiyor. Kömür cinsine göre 2022 yılında fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

 • 1 ton fındık kömür fiyatı: 7.000 TL
 • 1 ton portakal kömür fiyatı: 7.600 TL
 • 1 ton kalorifer kömürü fiyatı: 7.700 TL
 • 1 ton ithal kömür fiyatı: 7.500 TL
 • 1 ton ithal kelle kömür fiyatı: 7.800 TL
 • 1 ton ceviz kömür fiyatı: 7.400 TL
 • 1 ton karpuz kömür fiyatı: 7.750 TL
 • 1 ton limon kömür fiyatı: 7.100 TL
 • Press kömür fiyatı: 7.000 TL

Güncel kömür fiyatları listesi yukarıdaki gibidir. Önceki yıllara göre fiyatı önemli ölçüde artan 25 kilogramlık bir torba kömür 190 TL ile 1.280 TL arasında satılıyor. Yurt dışından ithal edilen kömürler Rusya ve Sibirya bölgesinden gelmektedir.

1 Torba Kömür Fiyatı Ne Kadar?

1 ton torba kömür fiyatı, mağazaya ve kömürün cinsine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, bu fiyatlar, kömür cinsine ve alıcının lokasyonuna göre 250 TL – 600 TL arasında değişebilmektedir. Portakal, fındık ve pres kömür fiyatları 200 TL ile 250 TL arasında değişmektedir.

2023 yılında evde ısınma için kullanılan yerli kömür çuvalı 190 TL-280 TL arasında satılırken, 1 ton kömürün fiyatı 8.000 TL-9.500 TL arasında satılıyor.

25 Kiloluk Kömür Ne Kadar? 2022

Kömür fiyatları, doğal gaz, petrol ve diğer yakıt kaynaklarından daha ucuz olduğundan, 25 kiloluk kömürün fiyatı değişkenlik gösterir. Bir kilogram kömürün fiyatı, yakın zamanda müşterinin konumuna bağlı olarak bir kaç dolar arasında değişebilir. Bazı satıcılar, kömür ağırlığına bağlı olarak değişen fiyat tavanları uygulayabilir. Bazı durumlarda, 25 kiloluk kömürün fiyatı yaklaşık 190 TL ile 300 TL arasında değişebilir.

İllere Göre Kömür Fiyatları 2023

Kömür enerji üretiminin temel bir parçası olarak, tüketicilere genellikle elektrik gücü sağlamada kullanılmaktadır. Tarih boyunca, ülkemizde kömürün yaygın olarak kullanılmasına rağmen, son zamanlarda çevre kirliliği ve emisyon konularındaki artan endişe nedeniyle, hükümetler kömürün fiyatlarını düzenlemek amacıyla teşvikler sunmaya başlamıştır.

Ülkemizde, kömür fiyatları kömür türüne, üretim havzasına ve üretim tarihine göre değişim göstermektedir. Kömür fiyatlarını etkileyen diğer ana faktörler arasında jeoekonomik koşullar, ülke politikaları ve uluslararası piyasa şartları da bulunmaktadır.

Kömür fiyatları illere göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda illere göre 1 ton kömürün ne kadar olduğu bilgisi yer almaktadır.

 • İstanbul’da kömür fiyatı: 6.500 TL
 • Aydın’da kömür fiyatı: 6.430 TL
 • Ankara’da kömür fiyatı: 6.600 TL
 • Elazığ’da kömür fiyatı: 5.650 TL
 • Balıkesir’de kömür fiyatı: 5.450 TL
 • Adana’da kömür fiyatı: 5.600 TL
 • Ağrı’da kömür fiyatı: 5.750 TL
 • Bolu’da kömür fiyatı: 5.400 TL
 • Bursa’da kömür fiyatı: 5.450 TL
 • Burdur’da kömür fiyatı: 5.650 TL
 • Amasya’da kömür fiyatı: 5.650 TL
 • Zonguldak’ta kömür fiyatı: 5.450 TL
 • Nevşehir’de kömür fiyatı: 5.600 TL
 • Kocaeli’de kömür fiyatı: 5.550 TL
 • Konya’da kömür fiyatı: 5.550 TL
 • Kütahya’da kömür fiyatı: 5.450 TL
 • Isparta’da kömür fiyatı: 5.600 TL
 • Gümüşhane’de kömür fiyatı: 5.600 TL
 • Mersin’de kömür fiyatı: 5.450 TL
 • Erzurum’da kömür fiyatı: 5.700 TL
 • Erzincan’da kömür fiyatı: 5.700 TL
 • Diyarbakır’da kömür fiyatı: 5.700 TL
 • Çorum’da kömür fiyatı: 5.600 TL‘dir.

Saha çalışmalarında, Türkiye’de en çok kullanılan kömür, Lignite (karbon içerikli kömür) olarak bilinmektedir. Lignite, Türkiye’deki üretim havzalarının hemen hemen %90’ını oluşturmaktadır. Türkiye’deki lignit üretim havzaları, Tarihi Kaynaklar Havzası (Konya), Elbistan (Maraş), Soma-Gediz Havzası (Manisa-Kütahya), İskenderun Çayı Havzası (Hatay) ve Çanakkale Boğazı Havzası (Çanakkale) olarak sıralanabilir.

İskenderun Çayı Havzası, Türkiye’nin en büyük kömür üretim merkezlerinden birisidir. Bu bölgede, kömürün fiyatı özellikle, jeoekonomik girdilere dayandığından oldukça düşüktür. Buna ek olarak, Türkiye’deki kömür üretiminin %90’ını oluşturan lignit retiminde, üretim maliyetleri belirgin derecede düşüktür.

Konya’da bulunan Tarihi Kaynaklar Havzasından elde edilen kömür, genellikle geleneksel tesislerde kullanılmaktadır. Kömür üretiminin bu havzada oldukça yüksek olduğu için, fiyatlar düşük seviyededir. Bununla birlikte, Konya’dan elde edilen kömürün kalitesi orta seviyede olduğundan, fiyatların yüksek olması beklenmeyebilir.

Soma-Gediz Havzası, bu bölgede üretilen kömürün fiyatını etkileyen diğer önemli bir faktördür. Soma-Gediz Havzası, hükümet tarafından uygulanan cazip teşvikler nedeniyle, Türkiye’nin kömür fiyatları üzerinde en büyük etkide bulunan bölgelerinden birisidir. Bu bölgedeki kömür fiyatları yüksek olmasına rağmen, hükümet teşvikleri nedeniyle fiyatlar oldukça düşüktür.

Son olarak, Çanakkale Boğazı Havzasından elde edilen kömür, kalitesi itibarıyla Türkiye’nin en pahalı kömürlerinden birisidir. Genellikle sönmüş kömür olarak bilinmektedir. Çanakkale Boğazı Havzasındaki kömür fiyatları, üretim havzasının özelliği nedeniyle, oldukça yüksektir.

Manisa Soma Kömür Fiyatları Ne Kadar?

Soma Kısrakdere + 18, 1 ton kömür fiyatı 4400 TL’dir. 1 torba (25 kg.) fiyatı ise 110 TL’dir.
Soma Kısrakdere 10 + 18 fındık kömür1 ton fiyatı 4800 TL’dir. 1 torba (25 kg.) fiyatı ise 120 TL’dir.

Edirne kömürü fiyatları aşağıdaki gibidir:

 • 1 ton ceviz kömür fiyatı: 1.580 TL
 • 1 ton 10/18 fındık kömür fiyatı: 1.680 TL
 • 1 ton 05/10 pirinç toz kömür fiyatı: 1.450 TL‘dir.

Çanakkale Çan Devlet kömürü fiyatları aşağıdaki gibidir:

 • 1 ton ceviz kömür fiyatı: 2.200 TL
 • 1 ton 10/18 fındık kömür fiyatı: 2.500 TL
 • 1 ton 05/10 pirinç toz kömür fiyatı: 2.100 TL‘dir.

Kömür Fiyatları Düşer mi?

Kömür, enerji üretiminde kullanılan en eski ve en yaygın yakıt kaynağıdır. Bu nedenle, kömür fiyatlarının gelişimleri birçok insana ilgi uyandırmaktadır. Son zamanlarda, benzin, doğalgaz ve diğer yakıt çeşitlerinin kullanımı artarken, kömürün fiyatlarında bazı değişimler gözleniyor. Bu nedenle, kömür fiyatlarının gelecekte düşecek mi sorusu, merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Kömür fiyatlarının gelecekte ne olacağı hakkında tahminler yapmak oldukça zordur.

Ancak, yakın gelecekte kömür fiyatlarının genel özelliklerine bakıldığında, fiyatların düşme eğiliminde olacağı konusunda güvenli bir şekilde çıkarsamalar yapılabilir. Çünkü, kömürün kullanımındaki azalmaya paralel olarak, arz-talep dengesi kömür fiyatları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Farklı yakıt çeşitlerinin arttırılmış kullanımı, kömür fiyatlarının aşağıya doğru hareketini hızlandıracaktır.

Özellikle, yeni kurulan enerji santrallerinin, kömürün yerini diğer, daha temiz yakıt çeşitlerine bırakması, kömür fiyatlarının yakın vadede daha düşük seviyelere gerilemesine neden olacaktır. Ayrıca, kömürün fiyatlarını etkileyebilecek bazı diğer faktörler de bulunmaktadır. Örneğin, büyük kömür üreticileri arasındaki rekabetin artması veya uluslararası kömür markette yaşanan dalgalanmalar, kömür fiyatlarını etkileyebilir. Sonuç olarak, kömür fiyatlarının gelecekte düşecek mi sorusuna yanıt arayacak olursak, bugün için bu konuda net bir yargıya varmak zordur.

Ancak, yakın gelecekte kömür fiyatlarının azalacağına ilişkin teorik çıkarımlar yapmak mümkündür. Arz ve talep durumundaki değişimlerin, kömür fiyatlarının düşüşüne neden olacağını söylemek mantıklı görünüyor. Diğer faktörlerin varlığı da, kömür fiyatlarının gelecekte düşebileceğini destekleyen kanıtlardır.

Rusya-Ukrayna savaşı kömür fiyatlarının da artmasına neden olmuştur. 2023 yılında kömür fiyatlarında da büyük artış olmuştur. İlerleyen günlerde ise, kömür fiyatlarında düşüş beklenmektedir. Her şeyin fiyatı arttığı gibi kömür fiyatı için şimdilik düşüş olması tahmin edilmiyor.

1 Torba İthal Kömür Fiyatı Ne Kadar?

İthal kömür, kolay yanması ve yüksek kalitesi nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. 1 torba ithal kömürün fiyatı 190 TL ile 280 TL arasında değişiyor.

İthal kömür fiyatları aşağıdaki gibidir:

 • 25 kg. portakal kömür fiyatı: 185 TL – 280 TL
 • 40 kg. portakal kömür fiyatı: 350 TL – 500 TL
 • 1 ton portakal kömür fiyatı: 7.000 TL – 9.500 TL‘dir .

Sobalık Kömür Fiyatları Ne Kadar?

Güncel soba kömürü fiyatları şu şekildedir:

 • Gür Atakaş 25 kg. portakal (sobalık) kömür fiyatı: 220 TL
 • Şah Rus 25 kg. ceviz (sobalık) kömür fiyatı: 150 TL
 • Atakaş 25 kg. portakal (sobalık) kömür fiyatı: 167 TL‘dir.

Kaliteli Kömür Nasıl Anlaşılır?

Kaliteli ithal kömürlerde gövde nemi %1’den, kaba nem %5’ten fazla olmalıdır. Kaliteli yerli kömürde kaba nem oranı %20’yi geçmemelidir.

1 Torba İthal Kömür Fiyatı Ne Kadar?

İthal kömür, kolay yanması ve yüksek kalitesi nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. 1 torba ithal kömürün fiyatı 190 TL ile 280 TL arasında değişiyor.

İthal kömür fiyatları aşağıdaki gibidir:

 • 25 kg. portakal kömür fiyatı: 185 TL – 280 TL
 • 40 kg. portakal kömür fiyatı: 350 TL – 500 TL
 • 1 ton portakal kömür fiyatı: 7.000 TL – 9.500 TL‘dir.

Sobalık Kömür Fiyatları Ne Kadar?

Sobalık kömür fiyatları değişmekte ve her yerde farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte, genellikle 167 TL ile 220 TL arasında bir fiyat aralığındadır.

 • Gür Atakaş 25 kg. portakal (sobalık) kömür fiyatı: 220 TL
 • Şah Rus 25 kg. ceviz (sobalık) kömür fiyatı: 150 TL
 • Atakaş 25 kg. portakal (sobalık) kömür fiyatı: 167 TL‘dir.

Yıllara Göre Kömür Fiyatları

Her sene devlet tarafından güncel kömür fiyatları açıklanmasına karşın kömür fiyatları satıcılar tarafından daha yüksek fiyata satışa sunulmaktadır.

 • 2019 yılında 1 ton kömür fiyatı: 2.700 TL
 • 2020 yılında 1 ton kömür fiyatı: 3.500 TL
 • 2021 yılında 1 ton kömür fiyatı: 5.500 TL
 • 2021 yılında 1 ton kömür fiyatı: 6.500 TL‘dir.

Kömür Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kömür fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bunlar arasında, üretim maliyeti, ticari talepler, dışsal faktörler, rekabetçi durum gibi makroekonomik etkenler yer alır. Fiyatlar da arz ve talep koşullarına, kömürün kalitesine, teslimat süresine, taşıma maliyetlerine ve hizmete dayalı olarak etkilenir.

Kaliteli Kömür Nasıl Anlaşılır?

Kaliteli kömürün en önemli göstergeleri parlak renk, hafif ağırlık ve düşük yanma hızıdır. Parlak renk, kömürün iyi bir kaliteye sahip olduğunu gösterir. Kömürün hafif ağırlıkta olması ise, arıtılmamış halinin küçük partiküllerden oluştuğunu ve az miktarda yanma verimini sağladığı anlamına gelir. Düşük yanma hızı ise, enerji verimliliğini artırmak ve yakıttan tutulan enerjinin maksimum seviyeye çıkmasını sağlamak için önemlidir.

Yorum yapın