KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır? 2023 Şartları Nelerdir?

KOBİ’lerin, kendi işlerini geliştirmek ve büyütmek için gerekli olan kaynakları sağlamalarına yardımcı olan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Müdürlüğü) kredileri, Türkiye’de önemli bir finansal destek kaynağıdır. KOSGEB, bu kredileri, birçok farklı sektöre sahip küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlar. KOSGEB kredileri, işletmelere gerekli olan kaynakları sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

KOSGEB kredileri, birçok farklı sektöre sahip küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanmaktadır. KOSGEB kredilerinin amacı, işletmelere, özellikle yeni projeler için kaynak sağlamalarına yardımcı olmaktadır. KOSGEB kredileri, işletmelere, üretim aracı almaları, üretim tesislerini modernize etmeleri, çalışanlarının eğitimlerini finanse etmeleri, yeni ürünler geliştirmeleri ve daha fazlası için kaynak sağlamalarına yardımcı olmaktadır. KOSGEB kredileri, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı şekillerde sağlanmaktadır.

KOSGEB kredilerini almak için, ilk olarak işletmenin KOSGEB’e başvurması gerekmektedir. KOSGEB, kredi başvurularını değerlendirecek ve krediye uygun olan işletmelere kredi sağlayacaktır. KOSGEB kredilerini almak için, işletmelere, kredi başvurusunda belirtilen bilgileri doldurmaları ve ayrıca gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. KOSGEB kredileri başvurusu, işletme tarafından KOSGEB’e gönderilen belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, işletmeye kredi sağlanması ya da kredi sağlanmaması sonucuna bağlı olarak sonuçlanmaktadır. KOSGEB kredileri, yüksek faiz oranları, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve kısa vadeli krediler gibi çeşitli seçenekleri içerir.

KOSGEB kredileri için, işletmelere, kredi başvurusunda belirtilen bilgileri doldurmaları ve ayrıca gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. KOSGEB kredileri, işletmelere, üretim aracı almaları, üretim tesislerini modernize etmeleri, çalışanlarının eğitimlerini finanse etmeleri, yeni ürünler geliştirmeleri ve daha fazlası için kaynak sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

KOSGEB kredileri, küçük ve orta ölçekli işletmelere önemli bir destek kaynağı oluşturmaktadır. KOSGEB kredileri, işletmelere, projelerini geliştirmek ve büyütmek için gerekli olan kaynakları sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

KOSGEB kredilerini almak isteyen işletmelerin, öncelikle KOSGEB’e başvurmaları ve başvuru süreci içinde gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. KOSGEB kredileri, işletmelerin finansal amaçlarına uygun olarak farklı şekillerde sağlanmaktadır.

KOSGEB kaydı yapmak için gerekli olan evraklar, kayıt işlemlerinin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için önemlidir. KOSGEB kaydı yapmak için gerekli olan evraklar, şu şekildedir:

 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı ticaret sicil belgesi
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı ticaret sicil güncelleme belgesi
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı ruhsatname
 • İşletme ile ilgili tüm özgeçmişler
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı ortaklar listesi
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı çalışanlar listesi
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı faaliyet belgesi
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı üretim ve hizmet kapasitesi raporu • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı ürünler listesi
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı gelir ve gider raporu
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı bağlı ortaklar listesi
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı yatırım projesi • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı iş planı
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı çalışma kuralları
 • İşletme adına imzalanmış ve noter onaylı kurumsal yönetim raporu
 • KOSGEB tarafından gerekli görülen diğer evraklar

Kosgeb beyannamesi nasıl doldurulur?

KOSGEB Beyannamesi, KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) KOBİ desteklerinden faydalanabilmeleri için doldurulması gereken standart bir beyannamedir.

KOSGEB Beyannamesi, KOSGEB tarafından üretilen kurumsal destek programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel ve işletme bilgilerini içerir. KOSGEB Beyannamesi, başvuru sahibinin KOBİ destek programından faydalanabilmesi için gerekli olan tüm bilgileri içerir.

KOSGEB Beyannamesi, başvuru sahibinin kişisel bilgilerine dayalı olarak doldurulmalıdır. Bu bilgiler arasında isim, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, mevcut meslek, vatandaşlık durumu ve ikametgah adresi yer alır. KOSGEB Beyannamesi, ayrıca başvuru sahibinin işletme bilgilerini de içerir.

Bu bilgiler arasında işletme adı, işletme türü, işletme adresi, sicil numarası, işletme kuruluş tarihi, faaliyet alanı ve üretilen ürün/hizmetler yer alır. KOSGEB Beyannamesi, başvuru sahibinin kurumunun faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.

Bu bilgiler arasında işletmenin yıllık cirosu, üretim kapasitesi, istihdam sayısı, üretim maliyeti, satış ve pazarlama stratejisi, ürün/hizmet yelpazesi ve üretilen ürünlerin niteliği yer alır. KOSGEB Beyannamesi, ayrıca başvuru sahibinin destek programından beklediği sonuçlarını ve destek programından faydalanmak için gerekli olan diğer bilgileri de içerir.

Bu bilgiler arasında hedeflenen sonuçlar, karşılanması istenen ihtiyaçlar, destek alınması istenen alanlar ve destek programının gerçekleştirilmesi için gerekli olan ek bilgiler yer alır.

Kosgeb Hangi Sektörlere Kredi Veriyor?

KOSGEB, işletmelere kredi vermek amacıyla kredi ve diğer hibeler sağlar. KOSGEB, KOBİ’lere nakit akışının arttırılması, yeni projelerin başlatılması ve üretimin artırılması amacıyla borçlanma imkanı sunar. KOSGEB, işletmelere verdiği kredileri özel bankalar aracılığıyla sağlar. KOSGEB, kredilerinin kullanımını belirli sektörlerdeki işletmelere ve projelere kısıtlıdır.

 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Orman ve orman ürünleri
 • Balıkçılık
 • Sanayi
 • Ticaret
 • Turizm
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Teknoloji
 • İnşaat
 • Ulaşım
 • İletişim
 • Gıda
 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Su kaynakları

KOSGEB, bu sektörlerdeki KOBİ’lere kredi vermekle beraber, proje geliştirme ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak, teknoloji, eğitim, ulaşım, iletişim gibi çeşitli destekler sağlamaktadır.

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansal destek sağlamak amacıyla kredi ve diğer hibeler sağlar. KOSGEB, Tarım, Hayvancılık, Orman ve Orman Ürünleri, Balıkçılık, Sanayi, Ticaret, Turizm, Sağlık, Eğitim, Teknoloji, İnşaat, Ulaşım, İletişim, Gıda, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Su Kaynakları gibi sektörlerdeki KOBİ’lere kredi ve diğer hibeler sağlamaktadır.

Nace Kodu Nedir? Ne İşe Yarar?

NACE Kodları, bir ülkenin ihracat ve ithalat faaliyetlerinin küresel olarak tanımlanması ve takip edilmesi için kullanılan standart kodlardır. NACE kodları (AB Uyumlu Endüstriyel Kategorileri Kodu), Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve dünya çapında kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. NACE kodları, ülkelerin ihracat ve ithalat faaliyetlerinin küresel olarak tanımlanması ve takip edilmesi için kullanılan standart kodlardır. NACE kodları, vergi, istatistik, mali raporlama, çevresel raporlama ve denetim gibi farklı alanlarda kullanılabilir.

NACE Kodlarının Önemi

NACE kodları, küresel ölçekte ihracat ve ithalat faaliyetlerinin izlenmesi ve incelenmesi için kullanılan standart kodlardır. NACE kodları, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin daha etkin şekilde izlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, NACE kodları, küresel ölçekte ticaret faaliyetlerinin daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olur. Ayrıca, NACE kodları, ülkeler arasındaki ticaret faaliyetlerinin gözlemi ve analizi için de kullanılır.

NACE Kodlarının Kullanımı

NACE kodları, vergi, istatistik, mali raporlama, çevresel raporlama ve denetim gibi farklı alanlarda kullanılabilir. NACE kodları, bir ülkenin ihracat ve ithalat faaliyetlerinin küresel olarak tanımlanması ve takip edilmesi için kullanılır. Ayrıca, NACE kodları, ülkeler arasındaki ticaret faaliyetlerinin gözlemi ve analizi için de kullanılabilir.

NACE kodları, ülkelerin ihracat ve ithalat faaliyetlerinin küresel olarak tanımlanması ve takip edilmesi için kullanılan standart kodlardır. NACE kodları, vergi, istatistik, mali raporlama, çevresel raporlama ve denetim gibi farklı alanlarda kullanılabilir. NACE kodları, küresel ölçekte ihracat ve ithalat faaliyetlerinin izlenmesi ve incelenmesi için kullanılan standart kodlardır. NACE kodları, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin daha etkin şekilde izlenmesine, yönetilmesine, gözlemi ve analizi için de kullanılır.

KOSGEB ve Nace Kodları

KOSGEB tarafından kullanılan NACE kodu, KOSGEB tarafından desteklenen faaliyetlerin tanımlanması ve izlenmesi için kullanılan standart bir kodlama sistemidir. KOSGEB tarafından kullanılan NACE kodu, AB Uyumlu Endüstriyel Kategorileri Kodu (NACE) tarafından kabul edilen dünya çapında kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu kod sistemi, KOSGEB tarafından desteklenen faaliyetlerin tanımlanması ve izlenmesi için kullanılır.

Kosgeb Nace Kodları 2023

KOSGEB tarafından desteklenen faaliyetler için, NACE kodu listesi aşağıdaki gibidir:

 • A- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
 • A.1 – Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
 • B- Madencilik ve İşlenmiş Toprak Ürünleri
 • B.1 – Madencilik ve İşlenmiş Toprak Ürünleri
 • C- Kimya ve Kimyasal Ürünler
 • C.1 – Kimya ve Kimyasal Ürünler
 • D- Metaller ve Metallerden Ürünler
 • D.1 – Metaller ve Metallerden Ürünler
 • E- Makine ve Ekipmanlar
 • E.1 – Makine ve Ekipmanlar
 • F- Elektrik, Elektronik ve Optik Ürünler
 • F.1 – Elektrik, Elektronik ve Optik Ürünler
 • G- Ulaştırma ve Depolama
 • G.1 – Ulaştırma ve Depolama
 • H- İnşaat
 • H.1 – İnşaat
 • I- Ticaret ve Hizmetler
 • I.1 – Ticaret ve Hizmetler

KOSGEB’e Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB’in desteği almak isteyen şirketler, KOSGEB’in web sitesindeki başvuru formunu doldurmalıdır. KOSGEB tarafından sunulan çeşitli desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin, bu web sitesinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru formu, işletmenin ticari bilgilerini, faaliyetlerini, kuruluş tarihini, çalışan sayısını, kuruluş amacını ve özelliklerini içerir. Ayrıca, işletmenin önceden almış olduğu KOSGEB desteklerini ve hakkında açılan müracaatları belirten bir kısım alanlar da bulunmaktadır. Başvuru formu doldurulup, müracaat sahibi kuruluşun firma bilgileri ile birlikte KOSGEB’e gönderilmesi gerekmektedir.

KOSGEB Kredisi Alma Şartları 2023

KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesi için önemli olan kaynaktan kaynak sağlanmasını sağlayan KOBİ’ler için Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından sağlanan KOSGEB Kredisi, KOBİ’lere kredi sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Kredi, KOBİ’lerin işletme faaliyetlerini finanse etmelerine yardımcı olmak üzere kurulmuştur. KOSGEB Kredisi, KOBİ’lere çeşitli faydalar sağlamak için tasarlanmıştır. KOSGEB Kredisi, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli özellikler sunmaktadır.

KOSGEB Kredisi almak için KOBİ’lerin karşılaması gereken temel şartlar vardır. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır:

 • KOSGEB’in belirlediği minimum öz sermaye miktarına sahip olmak.
 • KOBİ’nin faaliyetlerini, KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olarak yürütmek.
 • KOBİ’nin, KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun kayıt ve kayıtlarını güncel tutmak.
 • KOSGEB’in belirlediği başvuru ile ilgili belgeleri sunmak.
 • KOSGEB’in belirlediği diğer koşulları yerine getirmek.

KOSGEB Kredisi almak isteyen KOBİ’lerin başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken diğer önemli konular vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • KOBİ’nin kredi almak için ihtiyacı olan kaynakları sağlayabilecek güçte olması.
 • KOBİ’nin finansal performansının iyi bir seviyede olması.
 • KOBİ’nin, KOSGEB tarafından belirlenen ödeme güvencesi verebilmek için yeterli teminatları sağlaması.
 • KOBİ’nin, KOSGEB tarafından sağlanan krediyi etkin bir şekilde kullanması.

KOSGEB Kredisi almak isteyen KOBİ’lerin, bu şartları karşılamaları durumunda kredi başvurusu yapabilirler. KOSGEB tarafından belirlenen şartları yerine getiren KOBİ’ler, kredi başvurularının değerlendirilmesi sürecinde önemli avantajlar sağlayabilirler. KOSGEB tarafından sağlanan kredi, KOBİ’lerin işletme faaliyetlerini hızlandırmak ve geliştirmek için çok önemli bir fırsattır. KOSGEB tarafından sağlanan kredinin KOBİ’ler için çok faydalı olmasının yanı sıra, ülkenin ekonomik büyümesini de arttırması beklenmektedir.

Yorum yapın